بازار ساز خودکار

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟
آموزش

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟

مقدمه شما می‌توانید یک بازار ساز خودکار را به‌عنوان یک ربات تصور کنید که همیشه مایل است قیمت بین دو…
دکمه بازگشت به بالا